Deklaracja dostępności

Projekt realizowany przez UAM uwzględnia deklarację dostępności uczelni dostępną pod adresem: https://amu.edu.pl/deklaracja-dostepnosci