„Uczymy polskiego na Ukrainie!”

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.

Najważniejsze informacje

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dnieprze rozpoczyna realizację projektu „Uczymy polskiego na Ukrainie!". Jego celem jest przygotowanie 30 osób mieszkających na Ukrainie do pracy w charakterze mediatora i ambasadora polskiej kultury.

W ramach działania przewidziano m.in. 166 godzin szkolenia z zakresu metod nauczania języka i kultury, spotkania i wykłady diagnostyczne oraz organizację Dni Kultury Polskiej w Dnieprze. Oddziaływanie projektu będzie szerokie: przyszli specjaliści - lektorzy, nauczyciele i ambasadorzy kultury polskiej zainteresowani pogłębianiem wiedzy o historii i języku polskim, będą w sposób metodyczny przygotowywani do pracy na Ukrainie, dzięki temu będą mieli trwały i długofalowy wpływ na wzrost popularności języka polskiego na Ukrainie. Projekt (finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej) będzie realizowany w okresie od 1/11/2020 do 31/08/2021. WIĘCEJ